Tarom 1280x300

În inima zonei viticole Dealu Mare, la poalele Munților Carpați, într-o oază de liniște, se ridică însoritele coline ale viilor Budureasca – un loc străvechi, cu rădăcini adânci în istoria și cultura vinului. Dovezile arheologice găsite în apropiere sugerează că acest loc are o tradiție deosebit de bogată în vinificație, încă din vremea dacilor.

Budureasca este una din vetrele reprezentative de viața multimilenară din paleoliticul mijlociu și a neoliticul timpuriu pretracic, de-a lungul epocii bronzului tracic și a civilizatiei fierului la geto-daci, până în epoca formării poporului român: de la dacii liberi și dacoromani, la românii vechi.

Valea Budureasca se află în zona primelor dealuri subcarpatice, la 30 km E-N-E de municipiul Ploiești. Terasele râului Budureasca cuprind 31 de situri arheologice, cea mai densă grupare umană străveche în Dacia.

Mai mult decât atât, istoricii antici vorbesc în scrierile lor despre vinurile produse în această regiune. De exemplu Homer, menționa în scrierile sale că "războinicii greci au intrat în Tracia pentru a găsi vin".

Este bine cunoscut și faptul că, la sfatul marelui său preot, regele dac Burebista a decis să taie vița de vie. Mai puțin cunoscut este faptul că a luat această decizie nu doar pentru a reduce consumul de vin dar, mai ales, pentru a reduce interesul pentru teritoriile dacice.

Faptul că limba vorbită astăzi încă păstrează câțiva termeni dacici precum butoi, strugure sau cârcel este o dovadă a importanței acordate de către localnici cultivării viței de vie.

În prezent, vinurile de Budureasca sunt cunoscute și apreciate pentru caracteristicile și aromele lor unice și pentru vinificarea în stilul modern, adaptat la cerințele actuale. Pe aceste dealuri, printre vestigiile străvechii civilizații dace din Valea Budureasca, se produc vinuri în deplin respect față de natură, față de licoarea însăși și mai ales față de consumatorii exigenți.

Din nobila moștenire a acestor dealuri s-a păstrat mândria, simplitatea și onestitatea. Pentru vinuri românești cu adevărat nobile.

Duster 1280x300
Bitdefender 1280x300
Allview 1280x400

Castele și cetăți

Mai multe articole
Biofarm 1280x300